top of page

זיכרון 710

לספר את הסיפור של כולנו
באמצעות תיעוד דיגיטלי 
דקה אחר דקה

"זיכרון 710" הינה עמותה שלא למטרות רווח, אשר הוקמה בעקבות הטבח בישובי הנגב המערבי ב - 7 באוקטובר 2023, ומטרתה לתעד, להנציח ולחקור את האירועים שהתרחשו באותן שעות,

בדגש על שימור והצגה של מידע דיגיטלי (התכתבויות בוואטסאפ, תמונות סרטונים ועוד)

 

מידע דיגיטלי זה, מתעד באופן אותנטי את ההתמודדות, את זכרון הנרצחים, וגם את הגבורה, התושייה והערבות ההדדית. 

העמותה הוקמה ביוזמת יניב הגי, חבר קיבוץ בארי, אליו חברו שותפים, בני המקום ומתנדבים, מתוך כוונה להנגיש את האירועים והתחושות שחוו הנפגעים בזמן אמת, ולהנציח ולספר את הסיפור שלהם ושל יישובי הנגב למען הדורות הבאים בארץ ובעולם. כי האמת ההיסטורית נמצאת בוואטאספ של כל אחד ואחת.

bottom of page