top of page

העלאת תכנים

העלאת קבצים

כל הקבצים שתעלו יאוחסנו באופן מאובטח תוך שמירה על פרטיותכם. אנו שומרים תכנים אך ורק מהתקופה המוגדרת.

 

הוראות לייצוא התכתבויות וואטסאפ ומידע נוסף ממכשירי אנדרואיד ואייפון ניתן למצוא כאן.

העלאת קבצים

כדי להבטיח שמירת התמונה המלאה מהאירועים של ה-7 באוקטובר, אנו מבקשים מכם להקפיד על הוספת:

  • אנשי קשר: חשובים להשלמת הקונטקסט של התכתובות.

  • קבוצות וואטסאפ כולל מדיה והודעות קוליות: לשימור השיח המלא והדינמי.

  • ניתן גם להעלות: תמונות וסרטונים מהגלריה שקשורים לאירועים, שיחות מוקלטות וכל תוכן דיגיטלי אחר שברצונכם לשמור ולתעד.

אנא השתמשו באפשרות העלאת קבצי זיפ, תיקיות מגוגל דרייב וכל תכנים נוספים במידת הצורך. ניתן להעלות מספר קבצים במקביל.

בחירת קבצים

תאריכי שמירה

התכנים שתעלו יסוננו וישמרו רק תכנים מה 7/10 וה 8/10. ניתן להרחיב את הטווח עד ה 10/10. 

קישורים לשמירה

במידה ויש קישורים דיגיטיליים שתרצו לכלול שתיעוד (כגון קישורים לפוסטים, חשבונות ברשתות חברתיות, כתבות שעשו עליכם לאחר האירועים או כל דבר אחר), אנא השינו אותם כאן

הערות

הוסיפו כל הערה או פרט נוסף שיכול לעזור לנו בתהליך הארכוב והניתוח של התכנים.

bottom of page