top of page

עדות שאי אפשר להתווכח איתה - כתבה במאקו על יוזמות התיעוד השונות

"יש הבדל עצום בין זה שאגיד לך שהייתי בממ"ד ופחדתי מאוד – ובין זה שאתה תקרא הודעת וואטסאפ שלי לאבא שלי, שבה אני כותב לו שאני פוחד." 


עדות שאי אפשר להתווכח איתה - כתבה במאקו על יוזמות התיעוד השונותArtist Name
00:00 / 01:04
bottom of page