top of page

הוראות ניקוי קבצי התכתבות

נרצה לשמור מידע בין התאריכים 7.10 - 8.10 בלבד, אולי גם ה 9.10. בחירה שלכם.

ממגבלות הייצוא של וואטסאפ, לא ניתן להגדיר את התאריכים אותם נרצה לייצא.


ניתן לנקות את התכנים בטרם שיתוף עם share@710memorial.org

* חשוב לציין שהמערכת עושה זאת באופן אוטומטי. רק תכנים מהתאריכים המוגדרים, ישמרו במערכת שלנו.


במידה ותרצה/י בכל זאת לנקות עצמאית:

  • ניקוי קבצי מדיה לא רלוונטיים:

שם קבצי המדיה כוללים תאריך בפורמט. ניתן למחוק את כל המדיה שאינה מכילה 2023-10-07,

2023-10-08, 20231007 או 20231008


----


  • ניקוי אנשי קשר

אלו אנשי קשר שככל הנראה שיתפתם ביניכם בקבוצה. אין לנו צורך בהם. אתם מוזמנים למחוק אותם. הם ממילא לא ישמרו אצלנו.


----


  • ניקוי תוכן שיחה המופיע בקובץ chat.text

רצוי לנקות את הקובץ דרך המחשב > כפתור ימני (או שלוש נקודות) >

פתיחה האמצעות > text editor

יפתח טאב נוסף שיראה כך:


מתוך הקובץ, נחפש את התאריך 7.10.2023

זה יראה כך:

כעת ניתן למחוק את כל התוכן מעל:

בעזרת cntl+shift+(חץ למעלה) נבחר את כל מה שיש לפני ההודעה הראשונה

ו delete.

יש לשמור את השינויים ע״י לחיצה על save to drive:


bottom of page