top of page

אנדרואיד: ייצוא שיחות מוקלטות

באנדרואיד יש אפשרות להגדיר הקלטת שיחות אוטומטית.

אם הקלטת השיחות האוטומטית הופעלה לפני ה 7 באוקטובר, ייתכן שנשמרו שם שיחות שתרצו לשמור ולשתף.

נייצר ספריה חדשה מיועדת לשיחות אלו בתיקיה שיצרנו עבור שיתוף התכנים ונשמור אותם שם:


  1. יצירת תיקיה חדשה בתוך התיקיה המיועדת בשם ״שיחות מוקלטות״

  2. כניסה לאפליקציית ״הקבצים שלי״ > אחסון פנימי > recordings > ו call

  3. ניתן למצוא לפני תאריך הרשום מתחת לשם הקובץ

  4. בחירת השיחות לשיתוף > שיתוף לדרייב >

  5. באחסון: תיקיה ראשית > תיקיית ״שיחות מוקלטות״bottom of page