top of page

אנדרואיד: ייצוא שיחה עם מדיה

  • בחירת השיחה הרצויה > לחיצה על שם הקבוצה > גלילה למטה > לחיצה על יצוא שיחה (export) > בחירת ייצוא עם מדיה (attach media)

  • שמירה לדרייב

  • עבור כל שיחה יש לפתוח ספריה בתוך הספריה הראשית

  • שמירה

  • הוספת תמונות חסרות

  • יש לעשות זאת עבור כל שיחה בנפרד.

bottom of page