top of page

אנדרואיד: ייצוא אנשי קשר

ייצא השיחות של וואטסאפ מכיל את הכינויים של חברי הקבוצה אך ללא מספרי הטלפונים שלהם.

קובץ זה הוא הכרחי כדי שנוכל לזהות את חברי הקבוצה לשם תיעוד ולשם פניה אליהם לקבלת אישורם.

לייצוא אנשי הקשר מהטלפון:

  • כניסה לאפליקציית שיחות טלפון > לחיצה על 3 הנקודות > ניהול אנשי קשר > יבא/יצא אנשי קשר > יצא > אחסון פנימי > יצאמציאת הקובץ שנוצר:

  • כניסה לאפליקצית ״הקבצים שלי״ > איחסון פנימי > downloads

  • לחיצה ארוכה על הקובץ הרצוי > שתף > drive > שמירה לספריה הראשית שיצרנו.bottom of page