top of page

אייפון: ייצוא אנשי קשר (ללא הדרכה קולית)

ייצא השיחות של וואטסאפ מכיל את הכינויים של חברי הקבוצה אך ללא מספרי הטלפונים שלהם.

קובץ זה הוא הכרחי כדי שנוכל לזהות את חברי הקבוצה לשם תיעוד ולשם פניה אליהם לקבלת אישורם.

לייצוא אנשי הקשר מהטלפון:

  • אייקון הטלפון > אנשי קשר (contacts) > אחורה ברשימות (lists) > לחיצה ארוכה על כל אנשי הקשר (all contacts)

  • שמירה ל״קבצים״ > icloud drive > וואצאפ > שמירה

bottom of page