top of page

יצירת תיקיה בדרייב

פתיחת תיקיה חדשה לאיחסון כל התכנים:

  • פתיחת אפליקציית גוגל דרייב

  • יצירת תיקייה חדשה:

  • שם התיקייה בפורמט: <שם> - <טלפון>

    לדוגמא: מיכל כהן - 052-1234567bottom of page