top of page

אנדרואיד: ייצוא שיחה ללא מדיה

כאשר יש לנו שיחה מהתאריכים ה 7.10 וה 8.10 הכוללת מדיה (הודעות קוליות, תמונות או סרטונים) והתאריכים האלו אינם מפיעים בקבצים שהורדנו. אם ישנן שיחות באותם ימים ואין בהם מדיה, תוכלו לדלג על שלב ״הורדת המדיה״


 1. נבחר את השיחה שאותה נרצה לשמור

 2. נלחץ עם שלוש הנקודות משמאל למעלה

 3. נבחר ״עוד״

 4. נבחר ״ייצוא הצ׳אט״

 5. נבחר ״ללא מדיה״

 6. באפשרויות שיתוף: נבחר ״drive״

 7. בשמירה לדרייב: ב״מיקום״ נבחר את הספריה שיצרנו

 8. נייצר תיקייה חדשה בעזרת האייקון משמאל למעלה

 9. נקרא לה בשם השיחה שאותה נרצה לשמור

 10. נבחר ״יצירה״

 11. נבחר ״בחירה״ משמאל למטה

 12. נבחר ״שמירה״ משמאל למעלה

bottom of page