top of page

אנדרואיד: ייצוא מדיה מהוואטסאפ

  1. נלחץ על שם הקבוצה או שם איש או אשת הקשר

  2. נבחר ״מדיה, קישורים ומסמכים״

  3. נחפש את התמונות הרצויות. מומלץ לחפש לפי התאריך.

  4. נלחץ על שלוש הנקודות משמאל מלעלה

  5. נבחר את התיקיה של השיחה

  6. נבחר ״שיתוף״

  7. נבחר “drive”

  8. נבחר ״בחירה״ משמאל למטה

  9. נבחר ״שמירה״ משמאל למעלה

  10. בעזרת החץ מימין למעלה, נחזור לכלל התמונות ונבחר תמונות נוספות

bottom of page