top of page

פרוייקט הקמת מוזיאון

פרוייקט הקמת המוזיאון הלאומי להנצחת האירועים, יוצא לדרך. בימים אלו, אנו עומלים על מציאת בסיס מתאים למוזיאון, אשר תואם את האירועים, הינו נגיש וזמין לכולם. 

המוזיאון יהווה מרכז חינוכי, תרבותי והסברתי ברמה הלאומית והבינלאומית.

מבין מטרות העמותה, הקמת מוזיאון פיזי הינה החשובה ביותר. מטרתנו היא לייצר איפקט, להנציח, לנתח, לחקוד, להעמיק, ללמוד, ללמד ולהבין, איך קרה הדבר. מה קדם, מה הוביל, מה קרה ואיך ניתן להחלים מהאירוע שאינו נתפס. 

המוזיאון הפיזי, יוקם בשטח המועצה האזורית אשכול, על שטחי רלוונטי לאירועי שבעה באוקטובר, זמינות ונגישות של השטח. המוזיאון הפיזי יושלם וייתמך ע״י מוזיאון וירטואלי אשר יאפשר נגישות גם למי שאינו יכול להגיע למוזיאון הפיזי וזאת על מנת להטמיע וללמד, במגוון אופנים על אשר התחולל.

המוזיאון יענה על מטרותינו באופנים הבאים:

  • מרכז חינוכי שיעסוק בהדרכה ובהנחייה של בתי ספר, סגלי הוראה, ארגוני נוער, חיילים ואוכלוסייה כללית מהארץ ומהעולם.

  • מרכז להסברה בינלאומית שינגיש את העדויות בשפות שונות ובכל סוגי המדיה

  • מרכז תרבותי הכולל אתר הנצחה והתייחדות, רחבת טקסים ואירועים ואנדרטת זיכרון, בו יתקיימו אירועים ממלכתיים, קהילתיים, משפחתיים ואזוריים שיעסקו בהנצחה ובחינוך - בהשראת האירועים ולציון דמויות ואתרים הקשורים בהם. 

  • מכון מחקר שיכלול ארכיון עדויות, וירכז חוקרים שיעסקו בנושא על היבטיו המגוונים

בין כתליו של המרכז ייערכו מפגשים חינוכיים ולימודיים בין קבוצות המייצגות חלקים שונים המרכיבים את החברה הישראלית ומפגשים בין ישראלים לבין מבקרים מחו"ל. בכך ימלא המרכז תפקיד נוסף, כמוקד של חיבור בין חלקיה השונים של החברה הישראלית, בין ישראל לתפוצות, ובין העבר של העם היהודי לעתידו. 

המוזיאון ישולב במסלול שביל הנגב המערבי, העובר בין היישובים השונים, כך שלכל ישוב במסלול תנתן ההזדמנות להציג סיפור עצמאי בהתאם לרצון הקהילה, ולהבחנה בין "שואה לתקומה".

bottom of page