top of page

Uploading content instructions

הוראות חשובות

כאן ניתן למצוא הוראות כלליות להעלאת תכנים. 

 • מילוי טופס

 • חתימה על הסכם

FAQs

כאן תמצאו תשובות לשאלות נופוצות:

 • על פרטיות

 • על ההסכם שאתם חותמים ואפשרויות שונות

 • מדוע חשוב לנו לקבל את אנשי הקשר

 • כיצד ניתן לנקות את הקבצים מהתכנים מלפני ה 7.10

 • איך אנחנו מעבדים את התכנים

 • על אבטחת מידע

 • ועוד

kisspng-vector-android-logo-encapsulated-postscript-icon-android-5b189f581d12d7.0842310315
הוראות לאנדרואיד

הוראות מעשיות כולל וידאו במקביל להסבר כתוב, לשיתוף התכנים עבור מכשירי אנדרואיד

 • פתיחת תיקיה בדרייב

 • ייצוא שיחות ומדיה

 • יייצוא אנשי קשר

הוראות לאייפון

הוראות מעשיות כולל וידאו במקביל להסבר כתוב, לשיתוף התכנים עבור מכשירי אייפון

 • אפשרויות שיתוף עם / בלי הדרייב

 • ייצוא שיחות ומדיה

 • יייצוא אנשי קשר

bottom of page