top of page

710 Memorial

The association for the documentation, commemoration and research of the events of the Shiva massacre in October 2023

החזון שלנו

להנציח את אירועי השביעי באוקטובר, על ידי איסוף ראיות דיגיטליות מתושבי יישובי הנגב המערבי, שהיו בשעות הקריטיות של אירועי הטבח בשבעה באוקטובר, במטרה להציג ולתעד באופן אותנטי את ההתמודדות, את זכרון הנרצחים, את סיפורי הגבורה, התושייה  והערבות ההדדית. 

המטרות שלנו
  • להקים מרכז מורשת דיגיטלי אשר ישמש לצורכי מחקר, הסברה וחינוך בארץ ובעולם

להנציח יחידים, משפחות וישובים באמצעות תיעוד דיגיטלי

  • להבטיח ולשמר את הנרטיב הישראלי ולשמר ראיות ממקור ראשון למען הדורות הבאים

​להיות מרכז מידע שיאפשר חיבור ליוזמות זיכרון נוספות

  • להעניק תשתית למחקר וחינוך

לפנות לקהלים ישראליים ואוניברסליים, לרבות מוזיאונים, חוקרים, סטודנטים, מחנכים, חיילים, קהילות יהודיות ברחבי העולם ותיירות נושאית.

הדרך שלנו להנציח את המידע הדיגיטלי 
  • פנייה אישית לתושבי יישובי הנגב המערבי לצורך איסוף הראיות הדיגיטליות

  • שיתוף פעולה עם מקבלי החלטות בקהילה ורתימתם לפרויקט

  • שימוש בטכנולוגיה נוחה ונגישה 

  • אחסון גמיש של חומרים דיגיטליים, המאפשר מגוון רחב של אפשרויות לתוצרי הנצחה

bottom of page