top of page

כתב הסכמה למסירת חומרים ושימוש בהן 
פרויקט הנצחה לאירועי 7 באוקטובר 2023

כתב הסכמה למסירת חומרי תיעוד 2023.pdf

לאחר שקראתי והבנתי את אפשרוית השיתוף, בחרי:
bottom of page